Meditatie in beweging

Zorgen, stress, afspraken, deadlines maar ook leuke dingen zorgen er vaak voor dat je aandacht niet in het moment is, maar afdwaalt naar het verleden of de toekomst. Meditatie is de manier om je bewust te worden van de ronddwalende gedachten in je hoofd en je terug te brengen in het hier en nu. Om te mediteren hoef je niet stil te zitten op een stoel of matje. Sterker nog: door te bewegen kun je makkelijker je aandacht in het nu houden. Actief mediteren brengt je uit je hoofd en in je lijf. Het actieve gedeelte (bestaande uit eenvoudige yogahoudingen, kracht- en ademhalingsoefeningen) zijn een voorbereiding op de stilte en ontspanning aan het eind van de meditatie. Je zult ervaren dat actief mediteren je uit je hoofd en in je lijf brengt.

Iedere woensdagavond 19.30 – 20.30 uur (uitgezonderd schoolvakanties)
@ MFC Antares Leusden
€15,-
per les